Семеен кодекс

  • Текст, съдебна практика (1968 - 1992)
  • Библиография по семейно право (1945 - 1992)
  • Нормативни актове
ISBN: 954-8150-09-3
10,00 лв.
+