2013 г.: Семинар: Актуални въпроси на гражданския процес

6–8 ноември 2013 г., София, хотел „Родина“

Красимир Влахов, зам.-председател на Върховния касационен съд
Светла Цачева, съдия във Върховния касационен съд
Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд

СРЯДА, 6 ноември 2013 г.

13.00–14.00 регистрация на участниците

14.00–17.30
Проблеми на доказването в гражданския процес
лектор
– Светла Цачева
• Посочване и представяне на доказателствата, преклузии, полагане на дължимата грижа
• Ограничения на свидетелските показания
• Формална и материална доказателствена сила на документите, оспорване на истинността; документи, удостоверяващи права
• Експертиза – предмет и задача, допълнително и повторно заключение, оценка на заключението

15.30–16.00 кафе пауза

ЧЕТВЪРТЪК, 7 ноември 2013 г.

9.30–13.00
Въззивно производство
лектор
– Красимир Влахов
• Обжалване при ограничен въззив
- предмет на делото пред въззивната инстанция, значение на жалбите и отговорите
- задължения на въззивния съд по доклада при пропуски и нарушения във връзка с доклада на първоинстанционния съд
- правомощия на въззивния съд
• Обжалване при пълен въззив
- предмет на делото по частната жалба
- допускане на нови доказателства
- правомощия на въззивния съд

11.00–11.30 кафе пауза

13.00–14.00 обяд

14.00–17.30
Изпълнително производство
лектор – Борислав Белазелков
• Защита на длъжника при несеквестируемост
• Конкуренция при насочване на друго изпълнение и присъединяване на кредитори
• Обжалване на действията на съдебния изпълнител и отговорността му за вреди от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение. Отговорност за вреди от процесуално незаконосъобразна публична продан

15.30–16.00 кафе пауза

ПЕТЪК, 8 ноември 2013 г.

9.30–11.00
Такси и разноски в производството по ГПК
лектор
– Борислав Белазелков
• Задължение за такси и разноски
• Отговорност за разноските по делото
• Искане и присъждане на разноски

11.00–11.30 кафе пауза

11.30–13.00
Заключителна дискусия
модератор – Борислав Белазелков

13.00–13.30
Връчване на удостоверения за участие и закриване на семинара