2006 г.: Семинар: Търговско право и граждански процес

 5–7 октомври 2005 г., Пампорово, гранд хотел „Мургавец“

Александър Кацарски – преподавател по търговско право в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски"
Борислав Белазелков – съдия във Върховния касационен съд
Красимир Влахов – съдия в СГС и преподавател в Националния институт на правосъдието

СРЯДА, 5 октомври

отпътуване от София (паркинга пред Националния стадион „Васил Левски“ в 10.00 часа) – за участниците, ползващи организиран транспорт
13.00–16.00 настаняване и регистрация

16.00–17.30 Измененията в Търговския закон от 2005 г. Заключителната хармонизация на дружественото право – лектор д-р Александър Кацарски

 • оповестяване
 • правен режим на собствените акции, включително и при преобразуване
 • учредяване на клонове на чуждестранни лица
 • проект за изменение на ТЗ в материята на търговското представителство и несъстоятелността

17.30–18.00 кафе пауза

18.00–19.00 дискусия по темата

20.00 вечеря

ЧЕТВЪРТЪК, 6 октомври

закуска

9.30–11.00 Актове на органите на търговските дружества и защита срещу тях – лектор д-р Александър Кацарски 

 • правна природа на актовете на различните органи на отделните видове търговски дружества
 • защита срещу актове на органи на персонални дружества – искове по чл. 71 ТЗ
 • защита срещу актове на управителни и контролни органи на капиталови дружества – искове по чл. 71 ТЗ
 • защита срещу актове на общи събрания на участници в капиталови дружества – искове по чл. 74 ТЗ и установителни искове
 • приложно поле на исковете по чл. 498 ГПК

11.00–11.30 кафе пауза

11.30–12.30 дискусия по темата

12.30–14.00 обяд

15.00–17.30 Отмяна на влезли в сила решения по чл. 231 ГПК – лектор г-н Борислав Белазелков

 • решения и определения, които подлежат на отмяна
 • основания
 • производство и страни
 • последици
 • отмяна на влязло в сила решение и правата на трети лица
 • отмяна на влязло в сила решение и съдебно изпълнение

17.30–18.00 кафе пауза

18.00–19.00 дискусия по темата

20.00 вечеря

ПЕТЪК, 7 октомври

закуска

9.30–11.00 Договорът за наем – практически проблеми на правоприлагането – лектор г-н Красимир Влахов

 • владелческа защита (чл. 126ж ГПК)
 • действителност, последици при неизпълнение
 • особености при обекти – държавна и общинска собственост; промени в нормативната уредба
 • защита

10.30–11.00 кафе пауза

11.00–12.00 Производство по обявяване на предварителен договор за окончателен – лектор г-н Красимир Влахов

12.00–13.00 дискусия по двете теми

13.00–14.00 обяд
отпътуване