-10%

Съвременно право 1/2022

6,30 лв.
7,00 лв.
+

СТАТИИ
Андрей Александров – Относно прихващането на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск с други видове обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение 
Мира Кънева – Някои етични дилеми относно границите на суверенитета – офшорни зони и аутсорсване на военна сила

ДИСКУСИИ
Ивайло Стайков – Становище относно конституционно дело № 7 от 2022 г. – трудовоправна аргументация 

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Атанас Симеонов – Относно конституционно дело № 14 от 2019 г.

МЛАДИ АВТОРИ
Димитър Демирев – Недобросъвестност на превозвача по смисъла на чл. 29 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари
Георги Христов – Бинарна поверителност – взаимни връзки между блокчейн технологията и защитата на лични данни в ЕС 

АВТОРИТЕ В БРОЯ