-10%

Съвременно право 2/2020

6,30 лв.
7,00 лв.
+

СТАТИИ

Красимира Средкова – 20 години Европейска социална харта в България

Ивайло Стайков – 100 години членство на България в Международната организация на труда и значение на международните трудови стандарти

Маргарита Хубенова – Обработка на личните данни на работниците и служителите – администратор ли е службата по трудова медицина?

ДИСКУСИИ

Златимир Орсов – Негаторен иск или установителен иск за несъществуването на ограничено вещно право

Чуждестранен опит

Фатима Сулейманова, Алексей Гусев – Правно осигуряване на достъпността на лекарствени средства в Руската федерация (с оглед на правото на обществено осигуряване)

МЛАДИ АВТОРИ

Георги Гочев – COVID-19 – общо заболяване или професионална болест за медицинските специалисти?

СТАТИИ

Красимира Средкова – 20 години Европейска социална харта в България

Ивайло Стайков – 100 години членство на България в Международната организация на труда и значение на международните трудови стандарти

Маргарита Хубенова – Обработка на личните данни на работниците и служителите – администратор ли е службата по трудова медицина?

ДИСКУСИИ

Златимир Орсов – Негаторен иск или установителен иск за несъществуването на ограничено вещно право

Чуждестранен опит

Фатима Сулейманова, Алексей Гусев – Правно осигуряване на достъпността на лекарствени средства в Руската федерация (с оглед на правото на обществено осигуряване)

МЛАДИ АВТОРИ

Георги Гочев – COVID-19 – общо заболяване или професионална болест за медицинските специалисти?