-10%

Съвременно право 3/2020

6,30 лв.
7,00 лв.
+

СТАТИИ

Красимира Средкова – Понятие и обща характеристика на социалното подпомагане
Албена Великова-Стоянова – Работно време при работа от разстояние

ДИСКУСИИ
Валентин Брайков – Член 94 ЗЗД – епикриза на един тумор
Мария Шаркова – Договорна и деликтна отговорност на медицинските специалисти и лечебните заведения за вреди, причинени на пациенти 

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА
Руси Алексиев – Особени обстоятелства от значение за индивидуализацията на наказателната отговорност за престъпления, свързани с психическа принуда

 

СТАТИИ

Красимира Средкова – Понятие и обща характеристика на социалното подпомагане
Албена Великова-Стоянова – Работно време при работа от разстояние

ДИСКУСИИ
Валентин Брайков – Член 94 ЗЗД – епикриза на един тумор
Мария Шаркова – Договорна и деликтна отговорност на медицинските специалисти и лечебните заведения за вреди, причинени на пациенти 

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА
Руси Алексиев – Особени обстоятелства от значение за индивидуализацията на наказателната отговорност за престъпления, свързани с психическа принуда