-10%

Съвременно право 4/2020

6,30 лв.
7,00 лв.
+

СТАТИИ

Ненко Салчев – Развитие на правната уредба на работното време

Ралица Димитрова – Наказателноправна защита на личните данни – подходът на Италия   

ДИСКУСИИ

Миролюб Топалов – Правната фигура на осигурителя по българското право

МЛАДИ АВТОРИ

Боян Каменов – Паричен суверенитет

IN MEMORAM

Ивайло Стайков – 140 години от рождението на професор Илия Янулов

Красимир Манов – В памет на проф. д-р Александър Стойнов

Съдържание на списание „Съвременно право“ за 2020 година

СТАТИИ

Ненко Салчев – Развитие на правната уредба на работното време

Ралица Димитрова – Наказателноправна защита на личните данни – подходът на Италия   

ДИСКУСИИ

Миролюб Топалов – Правната фигура на осигурителя по българското право

МЛАДИ АВТОРИ

Боян Каменов – Паричен суверенитет

IN MEMORAM

Ивайло Стайков – 140 години от рождението на професор Илия Янулов

Красимир Манов – В памет на проф. д-р Александър Стойнов

Съдържание на списание „Съвременно право“ за 2020 година