-10%

Съвременно право 4/2019

6,30 лв.
7,00 лв.
+

Статии

Янаки Стоилов, Дилян Начев – Езикова (не)определеност на правните предписания

Свилен Жеков – Съдебна спогодба в производството по допускане на съдебна делба

Дискусии

Юлиана Матеева – Относно законопроекта за изменение и допълнение на чл. 63 от Наказателния кодекс

Чуждестранен опит

Любинка Ковачевич – Нормативна власт на работодателите в Република Сърбия – съдържание и ограничения

Млади автори

Вероника Бозова – Някои въпроси на предварителното изслушване при съкратеното съдебно следствие

Анита Велева – По някои въпроси относно съдържанието на евентуалния умисъл

Съдържание на списание „Съвременно право“ за 2019 година

Статии

Янаки Стоилов, Дилян Начев – Езикова (не)определеност на правните предписания

Свилен Жеков – Съдебна спогодба в производството по допускане на съдебна делба

Дискусии

Юлиана Матеева – Относно законопроекта за изменение и допълнение на чл. 63 от Наказателния кодекс

Чуждестранен опит

Любинка Ковачевич – Нормативна власт на работодателите в Република Сърбия – съдържание и ограничения

Млади автори

Вероника Бозова – Някои въпроси на предварителното изслушване при съкратеното съдебно следствие

Анита Велева – По някои въпроси относно съдържанието на евентуалния умисъл

Съдържание на списание „Съвременно право“ за 2019 година