Тълкувателни решения на ВКС по разпоредби на Наказателно-процесуалния кодекс за периода 1999–2022 г.

ISBN: 978-954-28- 4031-2
28,00 лв.
+

Настоящото учебно ръководство съдържа пълния текст на всички тълкувателни решения на Върховния касационен съд по съответните разпоредби от Наказателно-процесуалния кодекс. Публикувани са изчерпателно тълкувателните решения за периода 1999–2022 г. Този период бе избран поради значителната съдебна реформа от 1999 г.

Тълкувателните решения са подредени хронологично по датата на образуването на съответното тълкувателно дело. В учебното ръководство се съдържа указател, в който за улеснение на читателя са поместени: номерът на тълкувателното дело и годината на неговото образуване; релевантните наказателнопроцесуални разпоредби от НПК, като изрично са посочени отменените текстове; номерът на тълкувателното решение и годината на неговото постановяване, както и цифрата, под която е обозначено, а също и страницата, на която е поместено последното.

Съставеният сборник ще бъде особено ценен за студентите, които се обучават в юридическите факултети в страната, а освен това би могъл да се ползва и от всички практикуващи юристи и научни работници.


Павел Смолички е завършил право в СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор е по право. Дългогодишен преподавател в УНСС по наказателнопроцесуално право, наказателноизпълнително право и основи на правото. Адвокат от Софийската адвокатска колегия от 1995 г.