-10%

Търговски закон

2 07 С01
18. актуализирано издание
към 12 юни 2024 г.
ISBN: 978-619-226-262-4
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    496
  • Година на издаване:
    2024
13,41 лв.
14,90 лв.
+

Изданието включва Търговския закон и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и извлечения от закони, с които те са изменяни и допълвани, съдържащи допълнителни, преходни и заключителни разпоредби.

В информационното приложение са поместени и данни за публикацията на актове на правото на Европейския съюз в областта на дружественото право, тълкувателни решения на ВС и ВКС, както и справочник за промените с информация за изменените разпоредби, обнародването и влизането им в сила.

Текстовете са анотирани с предишни редакции и с препращания между разпоредби на закона и към други нормативни актове.

1. Търговски закон

2. Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Информационно приложение
А. Актове на правото на Европейския съюз, цитирани в сборника (данни за публикацията)
Б. Извлечение от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
В. Тълкувателни решения
Г. Справочник на законите, с които е изменян и допълван Търговският закон