Учебно помагало

Образци на актове на досъдебното наказателно производство.

Наказателноправни казуси

ISBN: 978-954-28-4497-6
14,00 лв.
+

Учебното помагало се състои от две части – образци на актове на досъдебното наказателно производство и наказателноправни казуси. До момента не е издавано подобно учебно пособие, в което да са посочени образци на актовете, които се издават от държавните органи в хода на досъдебното производство.

Целта му е да подпомогне подготовката на студентите от юридическите факултети в страната при усвояване на теоретичните знания по учебната дисциплина наказателнопроцесуално право и изграждане на умения за практическото им приложение.

Помагалото може да бъде полезно и на практикуващите юристи, както и на всички останали граждани с интерес в областта на наказателния процес.

За автора:
Павел Смолички завършва право в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1993 г. Доктор по право от 2011 г. Автор на монографиите „Гражданският иск в наказателния процес“ и „Повереникът в наказателния процес на Република България“. Дългогодишен преподавател в УНСС по наказателнопроцесуално право, наказателноизпълнително право и основи на правото. Адвокат от Софийската адвокатска колегия.