-10%

Юридически свят 1/2010

ISBN: 1311-3488
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Йорданка Зидарова - Приложимо право към задълженията за издръжка по Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета (Статия 1)

Боряна Мусева - Координация на паралелни производства пред съдилищата на държави-членки на Европейския съюз (Статия 2)

Александър Драгиев - Встъпване в дело пред Международния съд на ООН (Статия 3)

Мария Кьосева - Българската православна църква като юридическо лице (Статия 4)

Ангел Шопов - Потребителските договори в българското право (Статия 5)

Георги Петрунов - Изпиране на пари: идея, фази, противодействие (Статия 6)

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Красимира Средкова - Критичен преглед на практиката на Върховния административен съд по държавното обществено осигуряване през 2008 г. (Статия 7)