VARIA

Йорданка Зидарова - Приложимо право към задълженията за издръжка по Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета

Боряна Мусева - Координация на паралелни производства пред съдилищата на държави-членки на Европейския съюз

Александър Драгиев - Встъпване в дело пред Международния съд на ООН

Мария Кьосева - Българската православна църква като юридическо лице

Ангел Шопов - Потребителските договори в българското право

Георги Петрунов - Изпиране на пари: идея, фази, противодействие

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Красимира Средкова - Критичен преглед на практиката на Върховния административен съд по държавното обществено осигуряване през 2008 г.