-10%
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Борис Спасов – Размисли по темата за парламентарната опозиция (Статия 1)

Красимира Средкова – Развитие на производствената функция на трудовото право чрез правната уредба на работното време (Статия 2)

Емил Георгиев – Дискриминацията в търговския обмен по българското право (Статия 3)

Георги Близнашки – Относно „общата воля“ и „законите“ (Статия 4)

Явор Бояджиев – За същността и целите на наказанието (Статия 5)

Елена Тодорова – Правораздавателната компетентност на съда на Европейския съюз (Статия 6)

ДЕСЕТ ГОДИНИ КОНСТИТУЦИЯ

Нено Неновски – Конституцията от 1991 г. – по-висока степен в конституционното развитие на България (Статия 7)

Георги Бойчев – Философия и социология на конституционното право – необходимост от нови конституционни принципи (Статия 8)

Евгени Танчев – Формата на управление – световни стандарти и измерения в българския конституционализъм (Статия 9)

Снежана Начева – Конституцията и поредната социално-политическа трансформация (Статия 10)

Георги Близнашки – Легитимността на Конституцията (Статия 11)

Янаки Стоилов – Конституция на държавата и на обществото (Статия 12)

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Григорий Василиевич – Конституционното развитие на Република Беларус (Статия 13)

ПРАКТИКА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

Начало на мандата на Народното събрание (Досие на конституционно дело №5 от 2001 г.) (Статия 14)

Нено Неновски – Пак за началото на мандата на Народното събрание (отговор на една критика) (Статия 15)

ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

Васил Мръчков – Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2000 г. (Статия 16)

ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Кино Лазаров – Основания за отмяна на административните актове и правомощия на съда в административния процес (анализ на практиката на Върховния административен съд) (Статия 17)

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Мария Славова – Мълчаливият отказ на администрацията (Статия 18)

Венцислав Великов – Опит за митническа измама при отделните деяния (Статия 19)