-10%

Закон за нотариусите и нотариалната дейност

2 02 С03
13. издание
към 10 януари 2023 г.
+ актуализационно приложение към 6 октомври 2023 г.
ISBN: 978-619-226-242-6
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    184
  • Година на издаване:
    2023
6,75 лв.
7,50 лв.
+

Представена е нормативната уредба на нотариалната дейност, статуса на нотариуса, придобиването и загубването на правоспособност и нотариалните такси.

Поместени са Законът за нотариусите и нотариалната дейност и подзаконовите актове по прилагането му във връзка със служебните архиви и нотариалните кантори, с достъпа на нотариусите до Националната база данни "Население" и Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи, с определянето на нотариалните и някои държавни такси и с условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси и на изпитите за помощник-нотариуси по заместване.

В допълнение са включени Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове по повод приложението й към нотариалните актове и други удостоверявания, както и Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние.

1. Закон за нотариусите и нотариалната дейност

2. Наредба № 32 от 29 януари 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори

3. Наредба за достъпа на нотариусите до Националната база данни „Население“, поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

4. Наредба за достъпа на нотариусите до Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи – „Национален регистър на българските лични документи“

5. Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

6. Инструкция № 38 от 16 ноември 1998 г. за прилагане на Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

7. Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси (извлечение)

8. Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (извлечение)

9. Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост

10. Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (извлечение)

11. Тарифа за таксите, събирани от Нотариалната камара по Закона за нотариусите

12. Наредба № 36 от 7 януари 1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси

13. Наредба № 2 от 18 юни 2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване

14. Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

15. Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние

Справочник на актовете за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност