-10%

Административно право. Специална част

Курс лекции

ISBN: 978-954-730-956-2
17,10 лв.
19,00 лв.
+

Настоящият курс лекции представлява опит на авторския колектив да представи учебното съдържание на дисциплината „Административно право. Специална част“. Предмет на анализ е нормативната уредба в едни от най-важните отрасли на държавното управление. С това се поставя началото на процеса по усъвършенстване и обогатяване на преподаването в областта на административното право.

Курсът от лекции е предназначен за студенти и докторанти по право, както и за практикуващи юристи.

Съдържание

Административноправен режим на територията – Светла Янкулова

Административноправен режим на опазване на околната среда – Светла Янкулова

Административноправен режим на изобретателската дейност – Капка Милчева

Управление на транспорта и пътищата – Галина Чернева

Електронни съобщения – Георги Димитров

Управление на образованието – Галина Чернева

Управление на устройството на територията – Цветан Сивков

Административноправен режим на здравеопазването – Дарина Зиновиева

Управление на културата – Райна Николова

Управление на спорта и туризма – Галина Чернева

Управление на обществения ред – Капка Милчева

Управление в областта на отбраната – Цветан Сивков

Управление в областта на правораздаването – Светла Янкулова

Управление на външните отношения – Капка Милчева

Управление в областта на енергетиката – Капка Милчева

Административноправен режим на публично-частното партньорство, концесиите и обществените поръчки – Галина Чернева

Административноправен режим на държавните помощи – Галина Чернева

Достъп до обществена информация – Емилия Панайотова