Българските общности зад граница

Правни аспекти

ISBN: 978-954-751-094-4
15,00 лв.
+

Авторът на настоящата монография е старши научен сътрудник по специалността Конституционно право, доктор по право. Към 27 август 2009 г. е директор на Института за правни науки при БАН.

Авторът на настоящата монография е старши научен сътрудник по специалността Конституционно право, доктор по право. Към 27 август 2009 г. е директор на Института за правни науки при БАН.