Основни знания за вътрешнодържавно право и международно право и тяхното практическо приложение

ISBN: 978-619-198-157-1
24,00 лв.
+

Чрез тази книга всички желаещи неюристи могат да се запознаят с нашето мнение относно същността на правото, което ще им помогне да си изяснят и да разберат, каква е социалната роля, която точно трябва да изпълнява правото в рамките на всяка държава (наричано вътрешнодържавно право, национално законодателство), а също така и каква роля трябва да изпълнява правото между държавите (нар. международно, междудържавно право и др.) и какво е тяхното справедливо, социално-икономическо предназначение.