-10%

Данъци 2024

2 08 С04
23. издание
към 15 февруари 2024 г.
ISBN: 978-619-226-278-5
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    1280
  • Година на издаване:
    2024
26,91 лв.
29,90 лв.
+

В сборника са включени материалните данъчни закони, които уреждат данъчното облагане на доходите, печалбата и имуществата на физическите и юридическите лица, облагането на сделките и услугите с данък върху добавената стойност и акциз и облагането на застрахователните премии.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания между разпоредби на актовете, включени в сборника, и към други нормативни актове.

Изданието съдържа и информационно приложение със справочник на актовете за изменение на данъчното законодателство.

1. Закон за данък върху добавената стойност

2. Закон за акцизите и данъчните складове

3. Закон за данък върху застрахователните премии

4. Закон за корпоративното подоходно облагане

5. Закон за данъците върху доходите на физическите лица

6. Закон за местните данъци и такси

Информационно приложение
Справочник на актовете за изменение