Материална основа и правна природа на индустриалната собственост

Сравнително изследване и опит за теория в системата на българското право

ISBN: 978-619-233-271-6
20,00 лв.
+

Настоящото издание е посветено на 125-годишнината от рождението на проф. Константин Кацаров (1898-1980) в знак на уважение и признателност къмнеговия принос за изучаването на индустриалната собственост у нас.

В своето първо значимо научно изследване „Материална основа и правна природа на индустриалната собственост", публикувано през 1929 г., той проучва и анализира действащото законодателство в началото на миналия век, като представя редица теми и дискусии в правната доктрина и съдебната практика.

Това е проблематика, различна за времето си, една от най-вълнуващите сфери на правото, най-близка до творчеството и икономическия растеж в модерните общества. И макар днес и доктрината, и юриспруденцията да не са същите, а материята да е дълбоко променена, то направените задълбочени теоретични изводи поставят началото на правната теория и практика и допринасят за възприемането на труда на проф. К. Кацаров като първото фундаментално научно изследване у нас в областта на индустриалната собственост.