-30%

Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - 2010 г. Коментар

19,60 лв.
28,00 лв.
+

Сборникът е коментар на НСФОМСП. Всеки стандарт е разгледан детайлно и илюстриран с практически примери.

Освен детайлната информация и въпросите на практическото приложение на стандартите е направена връзка меду счетоводното отчитане и данъчното третиране на операциите. В коментара на всеки стандарт е посочена връзката между счетоводното и данъчното законодателство.