-10%

Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

2 16 С02.А
1. издание
към 15 ноември 2014 г.
+ актуализационно приложение към 7 юни 2017 г.
ISBN: 978-954-730-912-8
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    96
  • Година на издаване:
    2014
3,24 лв.
3,60 лв.
+

В това издание е поместен текстът на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, в който са отразени промените, в сила от 12 декември 2014 г.

Измененията се прилагат за инвестиционни проекти, за които производството по одобряване и издаване на разрешение за строеж не е започнало до тази дата.

За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект от съответния орган, компетентен за неговото одобряване.

Текстът на наредбата в редакцията, която се прилага преди 12 декември 2014 г., е поместен под номер 4 в сборника „Устройство на територията – част І“.