-10%

Невроотология

ISBN: 978-954-730-441-3
10,80 лв.
12,00 лв.
+

Световъртежът и нарушеното равновесие са сред най-честите оплаквания, срещани у пациентите. Факт е също, че до неотдавна световъртежът беше един от „мистериозните“ симптоми в медицинската практика. За много лекари диагностицирането на световъртежа се свежда единствено до ориентировъчно и невинаги точно отграничаване на централен от периферен световъртеж, а „успешното“ му лечение много често се дължи на естествените компенсаторни механизми на организма.

Общоприетите схващания за възникване на вертижните синдроми като „следствие от мозъчно-съдова недостатъчност“, „ошипяване на шийния отдел на гръбначния стълб“ и др., обясняват много малка част от тези заболявания. В последните години вестибулологията разкри множество факти, доказващи ролята на невродегенерацията, вирусните инфекции, автоимунните нарушения и не на последно място – психологическите фактори във възникването и развитието на равновесните разстройства.

Основната цел на тази книга е да се убедят лекарите, срещащи проблема световъртеж, че той е лесен за диагностициране и в много случаи поддаващ се на лечение симптом. В първите глави са разгледани накратко анатомията, физиологията и патофизиологията на вестибуларната система. Анализирани са подробно основните моменти при снемане на анамнезата на болен със световъртеж. Отделена е една глава за клиничното изследване на вестибуларната система. За лекарите със специален интерес към проблема е отделена глава за обективното изследване на вестибуларния апарат – нистагмография и постурография. Останалите глави са посветени на по-често срещащите се заболявания, които се проявяват със световъртеж. В последната глава е направен преглед на физикалното лечение на равновесните разстройства.

ГЛАВА 1. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ НА ВЕСТИБУЛАРНАТА СИСТЕМА Опростена анатомия на вестибуларния апарат

Физиология на вестибуларната система

Физиология и патофизиология на нистагма

Поддържане на равновесието

Патофизиология на световъртежа и вестибуларната атаксия

Механизми на възстановяване след вестибуларна криза

Използвана литература

ГЛАВА 2. СНЕМАНЕ НА АНАМНЕЗА И КЛИНИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БОЛЕН СЪС СВЕТОВЪРТЕЖ

Дефиниране на симптома

Отхвърляне на критични диагнози

Разглеждане на проблема в клинико-епидемиологичен аспект

Клинично изследване на вестибуларната система

Използвана литература

ГЛАВА 3. ЕЛЕКТРОНИСТАГМОГРАФИЯ – ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Общо описание, физиологична база, предимства и недостатъци

Електронистагмография

Инфрачервена рефрексна окулография

Видеонистагмография

Регистрация на очни движения чрез склерална спирала в магнитно поле

Технически изисквания

Фактори, повлияващи качеството на изследването

Клинично изследване на очните движения

Протокол на изследването и дизайн на процедурите

Погледен нистагъм

Клинично приложение

Описание и анализ на резултатите

Изготвяне на заключение

Използвана литература

ГЛАВА 4. ПОСТУРОГРАФИЯ

Апаратура за регистрация на колебанията на тялото

Параметри на постуралната стабилност

Механизми на поддържане на изправен стоеж на тялото

Използвана литература

ГЛАВА 5. БЕНИГНЕНО ПАРОКСИЗМАЛНО ПОЗИЦИОННО ВЕРТИГО (БППВ)

Кратки исторически данни

Етиология и патофизиология

Клинични особености

Диагноза

Лечение

Заключение

Използвана литература

ГЛАВА 6. ОСТРА ЕДНОСТРАННА ПЕРИФЕРНА ВЕСТИБУЛОПАТИЯ

Етиология и патогенеза

Клинична картина

Диагноза

Естествен ход на протичане на заболяването

Лечение

Използвана литература

ГЛАВА 7. МЕНИЕРОВА БОЛЕСТ

Патоморфология на Мениеровата болест

Клинични находки

Диагностични тестове

Патофизиология на Mениеровата болест

Лечение на Мениеровата болест

Използвана литература

ГЛАВА 8. ИНФЕКЦИИ НА ТЕМПОРАЛНАТА КОСТ

Остър среден отит

Мастоидит

Холестеатома

Синдром на Градениго

Бактериален лабиринтит

Отосифилис

Използвана литература

ГЛАВА 9. ХЕРЕДИТАРНИ ВЕСТИБУЛОПАТИИ

Дисплазии

Синдромни разстройства

Използвана литература

ГЛАВА 10. ПЕРИЛИМФНА ФИСТУЛА

Клинична картина на перилимфна фистула

Диагноза

Лечение

Използвана литература

ГЛАВА 11. АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЗАСЯГАЩИ ВЪТРЕШНОТО УХО

Клинична картина

Диагноза

Лечение

Използвана литература

ГЛАВА 12. ДВУСТРАННА ПЕРИФЕРНА ВЕСТИБУЛОПАТИЯ

Етиология

Патофизиология

Клинична картина

Диагноза

Лечение

Използвана литература

ГЛАВА 13. МИГРЕННО ВЕРТИГО

Кратки епидемиологични данни

Клинична картина

Класификация на мигренното вертиго

Диагноза

Патофизиология на мигренното вертиго

Лечение на мигренното вертиго

Използвана литература

ГЛАВА 14. СВЕТОВЪРТЕЖ, ПРЕДИЗВИКАН ОТ МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Кръвоснабдяване на вестибуларната система

Патофизиология на мозъчно-съдовата болест

Клинични особености

Диагноза

Лечение

Използвана литература

ГЛАВА 15. СВЕТОВЪРТЕЖ, ПРИЧИНЕН ОТ МОЗЪЧНИ ТУМОРИ

Екстрааксиални мозъчни тумори – тумори на понтоцеребеларния ъгъл Интрааксиални тумори

Стволови тумори

Тумори на темпоралния лоб

Използвана литература

ГЛАВА 16. ПОСТТРАВМАТИЧНО ВЕРТИГО

Фрактури на темпоралната кост

Контузия на лабиринта

Бенигнено пароксизмално позиционно вертиго (БППВ)

Перилимфна фистула

Посттравматично вертиго с централен произход

Травма тип „камшичен“ удар

Лечение на посттравматичното вертиго

Използвана литература

ГЛАВА 17. ЦЕНТРАЛНИ ВЕСТИБУЛАРНИ СИНДРОМИ

Класификация на централните вестибуларни синдроми

Множествена склероза

Заболявания на базалните ганглии

Вестибуларна епилепсия

Пароксизмалната дизартрия и атаксия

Използвана литература

ГЛАВА 18. ПСИХОГЕНЕН СВЕТОВЪРТЕЖ

Клинични особености на паническото разстройство

Психически симптоми при болни със слухово-вестибуларни смущения

Слухово-вестибуларна дисфункция при пациенти с паническо разстройство

Използвана литература

ГЛАВА 19. ВЕСТИБУЛАРНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Спонтанно възстановяване на функцията на вестибуларната система

Вестибуларна компенсация

Субституция

Роля на вестибуларната рехабилитация във възстановяването на вестибуларната функция

Цели и очаквания на вестибуларната рехабилитация

Едностранна вестибуларна хипофункция

Вестибуларна рехабилитация при двустранна вестибуларна хипофункция

Вестибуларна рехабилитация при централни вестибуларни синдроми

Използвана литература