Ново вещно право

ISBN: 978-954-9870-02-2
16,00 лв.
+

Въведение

Владение

Собственост

Права върху чужда вещ

Придобиване  и загубване на собствеността и другите вещни права по договор

Придобиване по давност

Придобиване движими вещи с добросъвестно владение

Съединяване, отделяне, преработване, завладяване и изоставяне

Защита на собствеността

Въведение

Владение

Собственост

Права върху чужда вещ

Придобиване  и загубване на собствеността и другите вещни права по договор

Придобиване по давност

Придобиване движими вещи с добросъвестно владение

Съединяване, отделяне, преработване, завладяване и изоставяне

Защита на собствеността