Основи на държавната служба по Закона за Министерството на вътрешните работи

ISBN: 978-954-28-4552-2
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  284
 • Година на издаване:
  2024
25,00 лв.
+

За автора:

Антон Желев е главен асистент във факултет „Полиция“ на Академията на МВР. Преподава по учебните дисциплини „Полицейско право“ и „Опазване на обществения ред“. Магистър по „Право“ и доктор в професионално направление „Национална сигурност“. Професионалният опит на автора в МВР е от 2006 г. Осъществявал е държавната служба като държавен служител – разузнавач и полицейски инспектор в ОДМВР – Хасково и РУ – Хасково, и разузнавач в 8 РУ – СДВР. 

 

Анотация:

Монографичният труд е опит за представяне на основните общотеоретични постановки в доктрината, съчетан паралелно със задълбочен анализ на специалните правни норми, съдържащи се в разпоредбите на ЗМВР, като около тях се градят основите  на възникване на служебното правоотношение, което поражда връзката между държавата и физическите лица, при осъществяване на държавната служба в МВР. Научната разработка e съсредоточена върху тематиката, свързана с основите на държавната служба в МВР. В нея се включват всички материални и процесуалноправни аспекти, свързани с възникване на служебното правоотношение между държавата и държавния служител, по реда на специалната правна регламентация, утвърдена в ЗМВР. Всестранно са изследвани и представени съставни части на служебното правоотношение. Монографията показва стремеж да се поддържа темпото на системни публикации в областта на държавната служба, като фокусът е в посока на специалните правни норми, разписани в ЗМВР и подзаконовите актове по неговото прилагане.

Трудът е предназначен да влезе в употреба на курсантите и студентите при подготовката им в курса на обучение по специалната учебна дисциплина „Полицейско право“ и други учебни дисциплини, с предмет правото на държавна служба в страната. Също така може да представлява интерес за практикуващи юристи, както и за всеки един читател, желаещ да обогати знанията си за основите на държавната служба в МВР.