Подоходното облагане във въпроси и отговори

ISBN: 978-954-608-257-2
30,00 лв.
+

Книгата съдържа цялостно приложно знание по корпоративно подоходно облагане и по облагане доходите на физическите лица.

Тя предлага:

авторитетни експертни разрешения на над 160 практически въпроси, свързани със съдържанието и прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане и на Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

важни становища на Националната агенция за приходите по общовалидни теми и казуси;

подбрани решения на Върховния административен съд.

Авторите са водещи специалисти, отличаващи се с висок професионализъм и  богат практически опит. 

Предназначението на книгата е да подпомогне усвояването и прилагането на материята на подоходното облагане и да обслужи професионалното ежедневие на специалистите – счетоводители, финансисти, мениджъри, данъчни експерти, юристи, преподаватели и студенти във ВУЗ.