-10%

Поетично измерение

поезия

ISBN: 954-730-135-7
3,60 лв.
4,00 лв.
+

Снежана Начева е професор, доктор по право, преподавател по конституционно право и автор на повече от 50 научни публикации.

Книгата представя автора в нова и непозната светлина – тази на поезията. Пет поетични цикъла – Стихове за стиха, Сезони, Посвещения, Ескизи и Насаме с времето, от своя страна са вградени в рамката на две стихотворения, извън циклите – Прологично и Епилогично.

Всеки от циклите в книгата е придружен от изповеден фрагмент в ръкопис на автора.