Поведение на потребителя

ISBN: 978-954-535-480-9
7,00 лв.
+

Учебникът представя поведението на потребителя, индивидуалния потребител, бизнес потребителя в теорията на маркетинга. Акцентът е поставен върху сложната природа на потребителя в качеството му на купувач, клиент и партньор на търговеца. Изведена е връзката между традиционното разбиране на потребителското поведение и актуалната концепция на маркетинга на отношенията. Последователно са разгледани – процесът на вземане на решение за покупка, поведението на индивидуалния потребител, бизнес пазарът и бизнес купувачите, процесът на вземане на решение за бизнес покупка. 

Благодатка Маркова води курсове по „Международни бизнес операции“, „Международни стокови борси“, „Поведение на потребителя“, „Стокова политика и иновационен маркетинг“. Има издадени учебници, монографии и статии по проблемите на международния бизнес и маркетинга. Участва в проекти и програми за бизнес консултиране и фирмено обучение. Специализирала е в Дания, Англия и Франция.