Радослава Йорданова

Радослава Йорданова е съдия, председател на Районния съд – Ихтиман. Доктор по право. Има редица публикации в областта на наказателното и административнонаказателното право.