-10%

Съвременно право 6/2006

е-списание

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Георги Стефанов – За квалифицирането на договорите като двустранни и едностранни и възмездни и безвъзмездни (Статия 1)

Мартин Белов – Функции на пряката демокрация (Статия 2)

Ива Пушкарова – Доброволен отказ от участие в престъпно сдружение (Статия 3)

ДИСКУСИИ

Радослава Йорданова – Освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на непълнолетни (Статия 4)

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Невена Орманджиева – За някои неприложими състави в особената част на Наказателния кодекс (Статия 5)