Съвременно право 6/2006

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Георги Стефанов – За квалифицирането на договорите като двустранни и едностранни и възмездни и безвъзмездни

Мартин Белов – Функции на пряката демокрация

Ива Пушкарова – Доброволен отказ от участие в престъпно сдружение

ДИСКУСИИ

Радослава Йорданова – Освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на непълнолетни

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Невена Орманджиева – За някои неприложими състави в особената част на Наказателния кодекс