-10%

Съвременно право 5/2006

е-списание

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Красимира Средкова – Прилагане на Европейската социална харта във вътрешните правни системи (Статия 1)

Петя Голева – Договорът за аутсорсинг (Статия 2)

Кристина Тасева – Конституционното правосъдие като правен инструмент за защита на доверието (Статия 3)

ДИСКУСИИ

Иван Георгиев – Юридическото лице като страна по договор за издръжка и гледане (Статия 4)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Таня Йосифова – Развитие на проекта за европейско договорно право на общностно ниво (Статия 5)

МЛАДИ АВТОРИ

Йордан Баланов – Заместване на управителния съвет от управител като орган за управление на сдружение по ЗЮЛНЦ (Статия 6)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Иван Кьосев – Кръгла маса на Българската асоциация по философия на правото и социална философия: Правата на човека — триумф или провал (Статия 7)

IN МЕМОRIАМ

Димитър Михайлов – Един неповторим и незаменим научен живот и творчески път (Статия 8)