Съвременно право 2/2006

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Красимира Средкова – Поредни недоразумения в трудовото законодателство с европейско оправдание

Радослав Радушев – Стабилитетът на служебното правоотношение като гаранция срещу незаконосъобразното уволнение на държавния служител

Никола Манев – Нови правила в НПК за участието на гражданите по наказателни дела

Гергана Маринова – Свидетел с тайна самоличност

Теодора Ценова – Международна компетентност на българските съдилища по спорове за авторско право и сродните му права

ДИСКУСИИ

Силвия Спасова – Силата на определенията по допускане на обезпечителна мярка

МЛАДИ АВТОРИ

Георги Крушарски – Административнонаказателна отговорност по Закона за защита на конкуренцията

ПРАВО И ЕЗИК

Мария Костова – Относно неправилното използване на термина бенефициент