-10%

Съвременно право 2/2006

е-списание

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Красимира Средкова – Поредни недоразумения в трудовото законодателство с европейско оправдание (Статия 1)

Радослав Радушев – Стабилитетът на служебното правоотношение като гаранция срещу незаконосъобразното уволнение на държавния служител (Статия 2)

Никола Манев – Нови правила в НПК за участието на гражданите по наказателни дела (Статия 3)

Гергана Маринова – Свидетел с тайна самоличност (Статия 4)

Теодора Ценова – Международна компетентност на българските съдилища по спорове за авторско право и сродните му права (Статия 5)

ДИСКУСИИ

Силвия Спасова – Силата на определенията по допускане на обезпечителна мярка (Статия 6)

МЛАДИ АВТОРИ

Георги Крушарски – Административнонаказателна отговорност по Закона за защита на конкуренцията (Статия 7)

ПРАВО И ЕЗИК

Мария Костова – Относно неправилното използване на термина бенефициент (Статия 8)