-10%

Съвременно право 1/2006

е-списание

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Вихър Кискинов – Новите качества на правото в информационното общество (Статия 1)

Методи Марков – Тълкувателно решение № 2/2001 г. на ОСГК на ВКС – пет години по-късно (Статия 2)

Боряна Мусева – Прихващането в международното частно право (Статия 3)

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Маргарита Чинова – Пострадалият по новия НПК (Статия 4)

Никола Манев – Нови положения в първоинстанционното съдебно производство според новия НПК (Статия 5)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Людмила Хъмчева – Прилагащи актове в правото на Европейските общности (комитология) (Статия 6)

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕТО „СЪВРЕМЕННО ПРАВО“ ЗА 2005 ГОДИНА