Съвременно право 3/2006

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Стоян Ставру – Правни отношения във връзка със загубената и намерената вещ

Александър Иванов – Въпроси на особения залог

Йордан Борисов – Припознаване с международен елемент (международно припознаване)

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Веселина Манева – Промени в Закона за патентите

МЛАДИ АВТОРИ

Иван Георгиев – Правото на смърт (юридически аспекти на евтаназията)

ПРАВО И ЕЗИК

Мария Костова – IV международна конференция по римско право