-10%

Съвременно право 3/2006

е-списание

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Стоян Ставру – Правни отношения във връзка със загубената и намерената вещ (Статия 1)

Александър Иванов – Въпроси на особения залог (Статия 2)

Йордан Борисов – Припознаване с международен елемент (международно припознаване) (Статия 3)

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Веселина Манева – Промени в Закона за патентите (Статия 4)

МЛАДИ АВТОРИ

Иван Георгиев – Правото на смърт (юридически аспекти на евтаназията) (Статия 5)

ПРАВО И ЕЗИК

Мария Костова – IV международна конференция по римско право (Статия 6)