-10%

Съвременно право 5/2007

е-списание

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Вихър Кискинов – Предметът на Закона за електронното управление (Статия 1)

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Радослава Йорданова – Усъвършенстване на законодателството за припокриването на съставите на някои престъпления със състави на административни нарушения в специалните закони (Статия 2)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Емануил Коларов – Правни основи на службата в Европейските общности (Статия 3)

Живко Драганов – Хармонизиране на законодателството в областта на закрилата на промишления дизайн в Европейския съюз (Статия 4)

МЛАДИ АВТОРИ

Деяна Марчева – Към понятието за публично-частно партньорство (Статия 5)

Бранимира Игнатова – Разпит чрез телефонна конференция и видеоконференция при разследване на престъпления, извършени от чужденци (Статия 6)