-10%
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Красимира Средкова - Осигурителни помощи (Статия 1)

Ива Пушкарова - Организация/група против националното равенство и религиозната и политическата търпимост по чл. 162 НК (Статия 2)

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Симеон Тасев, Антонина Димитрова - Имуществените отношения между съпрузите по проекта за нов Семеен кодекс (Статия 3)

МЛАДИ АВТОРИ

Андрей Александров - Последици за трудовото и служебното правоотношение от последваща невъзможност за достъп до класифицирана информация (Статия 4)

Зоя Милчева - Предмет на оспорване в административния процес (Статия 5)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Дарина Зиновиева – Рецензия на монографията на Стоян Ставру „Вещноправно действие на смъртта. Мъртвото човешко тяло преди и след погребението“ (Статия 6)

Росен Ташев - Авторитетен научен форум (Статия 7)

IN MEMORIAM

Албена Великова - В памет на проф. Любомир Радоилски (Статия 8)

Лора Григорова, Анка Игнатова - Михаил Поповилиев – приносът на един търновец за развитието на юридическата наука в България (Статия 9)

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕ СЪВРЕМЕННО ПРАВО ЗА 2007 Г.