СТАТИИ

Красимира Средкова - Осигурителни помощи

Ива Пушкарова - Организация/група против националното равенство и религиозната и политическата търпимост по чл. 162 НК

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Симеон Тасев, Антонина Димитрова - Имуществените отношения между съпрузите по проекта за нов Семеен кодекс

МЛАДИ АВТОРИ

Андрей Александров - Последици за трудовото и служебното правоотношение от последваща невъзможност за достъп до класифицирана информация

Зоя Милчева - Предмет на оспорване в административния процес

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Дарина Зиновиева – Рецензия на монографията на Стоян Ставру „Вещноправно действие на смъртта. Мъртвото човешко тяло преди и след погребението“

Росен Ташев - Авторитетен научен форум

IN MEMORIAM

Албена Великова - В памет на проф. Любомир Радоилски

Лора Григорова, Анка Игнатова - Михаил Поповилиев – приносът на един търновец за развитието на юридическата наука в България

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕ СЪВРЕМЕННО ПРАВО ЗА 2007 Г.