Съвременно право 2/2007

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Поля Голева – Правна уредба за задължението за плащане на застрахователни премии според Кодекса за застраховането

Екатерина Матеева – Обхват и значение на териториалния принцип при вещните правоотношения с международен елемент относно движими вещи

Методи Марков – Сключване на сделки по чл. 236, ал. 2, т. 3 от Търговския закон

Стоян Ставру – Право на собственост и право на природоползване – разграничение и съотношение

МЛАДИ АВТОРИ

Цвета Попова – Правото на работника или служителя на характеристика и на препоръка от работодателя

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Огнян Герджиков – Юридически речник – ценно помагало или...?