-10%

Съвременно право 2/2007

е-списание

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Поля Голева – Правна уредба за задължението за плащане на застрахователни премии според Кодекса за застраховането (Статия 1)

Екатерина Матеева – Обхват и значение на териториалния принцип при вещните правоотношения с международен елемент относно движими вещи (Статия 2)

Методи Марков – Сключване на сделки по чл. 236, ал. 2, т. 3 от Търговския закон (Статия 3)

Стоян Ставру – Право на собственост и право на природоползване – разграничение и съотношение (Статия 4)

МЛАДИ АВТОРИ

Цвета Попова – Правото на работника или служителя на характеристика и на препоръка от работодателя (Статия 5)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Огнян Герджиков – Юридически речник – ценно помагало или...? (Статия 6)