-10%

Съвременно право 1/2007

е-списание

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Маргарита Чинова – Задочното производство по НПК (Статия 1)

Ивайло Стайков – За структурата на работната заплата и брутното трудово възнаграждение — някои въпроси относно новата Наредба за структурата и организацията на работната заплата (Статия 2)

Магдалена Георгиева и Иван Георгиев – За авторските права при задължително разпространение на телевизионнии и радиопрограми (Статия 3)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Георги Пенчев – Сближаване на българското с европейското право относно оценката на въздействието върху околната среда (Статия 4)

МЛАДИ АВТОРИ

Гергана Петкова – Семейството като институция и положението на жената в Древния Рим (Статия 5)

Антонина Димитрова – Медиацията като способ за уреждане на спорове между граждани (Статия 6)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Иван Кьосев – Семинарните занятия по обща теория на правото — отговорност и предизвикателство (Статия 7)

Асен Запрянов – Ценен принос в изследването на вещноправните правоотношения (Статия 8)