СТАТИИ

Маргарита Чинова – Задочното производство по НПК

Ивайло Стайков – За структурата на работната заплата и брутното трудово възнаграждение — някои въпроси относно новата Наредба за структурата и организацията на работната заплата

Магдалена Георгиева и Иван Георгиев – За авторските права при задължително разпространение на телевизионнии и радиопрограми

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Георги Пенчев – Сближаване на българското с европейското право относно оценката на въздействието върху околната среда

МЛАДИ АВТОРИ

Гергана Петкова – Семейството като институция и положението на жената в Древния Рим

Антонина Димитрова – Медиацията като способ за уреждане на спорове между граждани

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Иван Кьосев – Семинарните занятия по обща теория на правото — отговорност и предизвикателство

Асен Запрянов – Ценен принос в изследването на вещноправните правоотношения