-10%

Съвременно право 3/2007

е-списание

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Райна Койчева – Конституцията и наследствените пенсии (Статия 1)

Камелия Цолова – Възражението за лошо воден процес по чл. 223, ал. 2 ГПК (Статия 2)

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Емил Мингов – Проблеми на правната регламентация на трудовото възнаграждение в българското трудово право (Статия 3)

Борислав Белазелков – Автентифициране и удостоверяване на волеизявленията за учредяване, променяне или прекратяване на права върху имот (Статия 4)

МЛАДИ АВТОРИ

Ива Пушкарова – Транснационалната и националната организирана престъпна дейност — възгледи и разграничителни критерии (Статия 5)

Светла Янкулова – Служебното начало в административния процес (Статия 6)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Дарина Зиновиева – Рецензия за книгата „Върховният административен съд (1913—2006)“ от Петко Добчев, научен редактор Даниела Доковска (Статия 7)

Боряна Мусева – Заслужено признание (Статия 8)

Георги Петканов – Професор д-р Дончо Хрусанов на 60 години (Статия 9)