-10%

Съвременно право 5/2013

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

 

СТАТИИ

Николай Колев - Относно неприсъственото решение на съдружниците в ООД (чл. 139, ал. 2 ТЗ) (Статия 1)

ДИСКУСИИ

Радослава Йорданова – Нужен ли е съставът на транспортното престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „а“ НК? (Статия 2)

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Янка Тянкова - Потребителска несъстоятелност (Статия 3)

МЛАДИ АВТОРИ 

Александра Айтова – Религиозният брак в България (1879–1945 г.) (Статия 4)

Светослав Иванов - Правните последици за представлявания от волеизявления, предадени на един от колективно овластените му представители (Статия 5)