-10%

Съвременно право 2/2013

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Мирослав Димитров – Накърняване на добрите нрави по чл. 26, ал. 1, пр. 3 ЗЗД (Статия 1)

Андрей Александров – Статус на избраните представители на работниците и служителите при промяна на работодателя (Статия 2)

Вихър Кискинов - Концептуални юридически конструкции (Статия 3)

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Валерий Сафонов - Защита на колективните трудови права на работниците и служителите от професионалните съюзи според законодателството на Русия (Статия 4)

ДИСКУСИИ 

Дончо Хрусанов – Право на друго мнение (Статия 5)

МЛАДИ АВТОРИ

Мира Кънева - Ограниченията в употребата на твърда сила в граничната категория на международната интервенция (Статия 6)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Симеон Тасев - Нови идеи за промени в уредбата на дружествата със специална инвестиционна цел (Статия 7)