-20%

Съвременно право 3/2013

5,33 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Петър Илиев – Фази на предпарламентарния законодателен процес (Статия 1)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Димитър Атанасов - Сертификатите за допълнителна закрила в Европа: преходен режим (Статия 2)

Десислава Чернева-Моллова - Неформални междуинституционални преговори и споразумения на ранен етап от процедурата на съвместно приемане на решения (Статия 3)

ДИСКУСИИ

Светла Маринова - Правният интерес и правният принцип в същността на понятието за правото (Статия 4)

МЛАДИ АВТОРИ

Красимир Манов - За обекта на престъпленията против културното наследство (Статия 5)

СТАТИИ

Петър Илиев – Фази на предпарламентарния законодателен процес (Статия 1)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Димитър Атанасов - Сертификатите за допълнителна закрила в Европа: преходен режим (Статия 2)

Десислава Чернева-Моллова - Неформални междуинституционални преговори и споразумения на ранен етап от процедурата на съвместно приемане на решения (Статия 3)

ДИСКУСИИ

Светла Маринова - Правният интерес и правният принцип в същността на понятието за правото (Статия 4)

МЛАДИ АВТОРИ

Красимир Манов - За обекта на престъпленията против културното наследство (Статия 5)