-10%

Съвременно право 6/2013

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

 

СТАТИИ

Георги Митов - Спиране на наказателното производство от въззивния съд (Статия 1)

Васил Петров - Прекратяването на правомощията на народния представител поради несъвместимост (по повод казуса „Пеевски“) (Статия 2)

ДИСКУСИИ

Методи Марков - Приемане и отказ от наследство от недееспособен наследник (Статия 3)

Снежана Кондева - Същност на тримесечното допълнително финансово възнаграждение на персонала в лечебните заведения за болнична помощ – търговски дружества (Статия 4)

МЛАДИ АВТОРИ

Калина Филипова - Особени аспекти при трудовото правоотношение на работник с наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ (Статия 5)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Симеон Гройсман - Проектът „Състояние и перспективи на юридическото образование в България“: за необходимостта и възможностите за промяна (Статия 6)

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕ „СЪВРЕМЕННО ПРАВО“ ЗА 2013 Г.