-10%

Съвременно право 4/2013

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Вихър Кискинов - Действие на правната система (Статия 1)

Емилия Димитрова - Възражението на длъжника срещу фактора за недействителност на договора за доставка на стоки или изпълнение на услуги и неговите правни последици (Статия 2)

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Андрей Александров - Защита на работодателя срещу опитите за злоупотреба с трудови права от работници и служители (Статия 3)

МЛАДИ АВТОРИ

Елена Недялкова - Разпит и показания на свидетеля с тайна самоличност и на служителя под прикритие в българското наказателно производство (Статия 4)

Боряна Александрова - Ролята на правото в основните теории за международните отношения (Статия 5)