Съвременно право 4/2013

ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Вихър Кискинов - Действие на правната система

Емилия Димитрова - Възражението на длъжника срещу фактора за недействителност на договора за доставка на стоки или изпълнение на услуги и неговите правни последици

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Андрей Александров - Защита на работодателя срещу опитите за злоупотреба с трудови права от работници и служители

МЛАДИ АВТОРИ

Елена Недялкова - Разпит и показания на свидетеля с тайна самоличност и на служителя под прикритие в българското наказателно производство

Боряна Александрова - Ролята на правото в основните теории за международните отношения