-10%

Съвременно право 1/2013

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

 

СТАТИИ

Румен Марков - За допустимостта на реабилитацията при изтекла давност по чл. 82 НК (Статия 1)

Алла Благодир - Към въпроса за структурните елементи на науката за осигурителното право: хипотези, концепции, теории (Статия 2)

ДИСКУСИИ

Любомир Табаков, Васил Руйков - Някои аспекти на облагането на плащанията за превод на текст (Статия 3)

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Наталия Н. Хуторян - Основни трудови права на работниците и служителите според законодателството на Европейския съюз и Украйна (сравнителен аспект) (Статия 4)

МЛАДИ АВТОРИ

Арнолд Феррейра - Тройната функция на коносамента (Статия 5)

СТУДЕНТСКО ТВОРЧЕСТВО

Симона Велева - Ролята на Народното събрание във функционирането на Европейския съюз след Договора от Лисабон (Статия 6)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Методи Шамов - Професор Лъчезар Дачев на 60 години (Статия 7)

Росен Ташев - Непрежалима загуба за Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – почина проф. Вл. Захаров (Статия 8)

Симеон Тасев - Нов оригинален принос в облигационното право (Статия 9)