СТАТИИ

Румен Марков - За допустимостта на реабилитацията при изтекла давност по чл. 82 НК

Алла Благодир - Към въпроса за структурните елементи на науката за осигурителното право: хипотези, концепции, теории

ДИСКУСИИ

Любомир Табаков, Васил Руйков - Някои аспекти на облагането на плащанията за превод на текст

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Наталия Н. Хуторян - Основни трудови права на работниците и служителите според законодателството на Европейския съюз и Украйна (сравнителен аспект)

МЛАДИ АВТОРИ

Арнолд Феррейра - Тройната функция на коносамента

СТУДЕНТСКО ТВОРЧЕСТВО

Симона Велева - Ролята на Народното събрание във функционирането на Европейския съюз след Договора от Лисабон

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Методи Шамов - Професор Лъчезар Дачев на 60 години

Росен Ташев - Непрежалима загуба за Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – почина проф. Вл. Захаров

Симеон Тасев - Нов оригинален принос в облигационното право