-30%

Реторика

ISBN: 978-954-730-685-1
15,40 лв.
22,00 лв.
+

Известният сръбски драматург и писател Бранислав Нушич (1864–1938) е юрист – завършил е право в Белградския университет, и този факт може да се прочете във всяка негова биография. Но може би малцина знаят, че той е и основател на модерната сръбска реторика. Освен че е блестящ оратор и преподавател по реторика, Нушич издава и учебник по реторика – книга, която се нарежда достойно сред най-добрите му съчинения.

„Реторика“ излиза от печат за пръв път през 1934 г., оттогава насам е многократно преиздавана, като и днес е част от литературата, препоръчвана на студентите от техните преподаватели. Изданието излиза за първи път на български език.

В познатия ни брилянтен стил на автора подробно са разгледани правилата и дефинициите на различните реторични категории. Любопитна е систематичната история на ораторството от древността до наши дни, с акцент върху ораторството на южните славяни.

Увлекателно и достъпно написана, с интересни и полезни примери от речите на най-добрите оратори, с практически съвети за това как да се държи реч, така че тя да постигне сигурен успех сред слушателите – това са само част от достойнствата на тази книга.

„Тя може да бъде еднакво полезна както на тези, които се учат на ораторско изкуство, така и на онези, на които им се случва в живота да произнесат публична реч. Народни представители, правозащитници, свещеници, офицери, преподаватели и учители, представители на различни движения, представители на организации и браншове (търговци, занаятчии, работници), следователно всички – на които по призвание или според своите социални отношения и изяви им се налага да произнасят публично слово, могат да се възползват от тази книга. И наистина този широк интерес, който би предизвикала книгата, е една от решаващите причини, които ме подтикнаха да я издам.

Бранислав Нушич, 1 януари 1933 г.

Донка Александрова за Бранислав Нушич и неговата „Реторика

ПЪРВА ЧАСТ

Науката за ораторството

Увод в рeториката

1. Реч

2. Начин на изразяване на мисълта

3. Красотата в изказването на мисли

4. Реторика

5. Понятието реторика в нашия език

6. Дялове в реториката

І. Ораторско изкуство

1. Реч

2. Значението на ораторството в обществения живот

3. Ораторството като литературен вид

4. Изкуство или умение е ораторството?

5. Ораторството като наука

6. Помощни науки

ІІ. Реч

1. Говорни форми

1. Разговор

2. Разказване

3. Рецитация

4. Ораторство

5. Декламация

6. Актьорска игра

2. Реч

3. Видове речи

А. Похвални слова

Б. Политически речи

В. Съдебни речи

Г. Духовно ораторство

Д. Научни речи

Е. Военни речи

4. Съставяне на речта

Увод (Exordium)

Изложение (Fractatio)

Заключение (Conclusio)

5. Обръщение

6. Как се съставя реч

7. Елементи на речта

8. Ораторски стил

1. Правилност на говора

2. Чистота на говора

3. Яснота на изразяване

4. Естетически качества на говора

5. Тонални отлики в говора

6. Орнаментика на стила

ІІІ. Оратор

І. Общи ораторски качества

А. Външни качества

1. Външност на оратора

2. Гласов апарат

Б. Вътрешни качества

1. Етична ценност

2. Силата на концепцията

3. Убеждение

4. Знание

5. Силата да се владееш

ІІ. Специални ораторски качества

1. Съдебният оратор

2. Духовният оратор

3. Политическият оратор

4. Академичният оратор

5. Военният оратор

6. Оратор по повод

IIІ. Ораторски маниер

IV. Ораторът и слушателите

V. Ораторът и аудиториумът

 

ВТОРА ЧАСТ

История на ораторството

Предистория на ораторството

І. Ораторството в Древния свят

ІІ. Елинското ораторство

ІІІ. Римското ораторство

ІV. Християнското ораторство

V. Ораторството през Средновековието

VІ. Ораторството на Новото време

VІІ. Парламентарното ораторство

VІІІ. Ораторството на Френската революция

ІХ. Съвременното ораторство

Х. Ораторството на южните славяни