-10%

Смъртното наказание

Pro et contra

ISBN: 954-730-006-7
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  220
 • Година на издаване:
  1998
6,75 лв.
7,50 лв.
+

Глава първа. Проблемът за смъртното наказание. Определение

§ 1. Поставяне на проблема

§ 2. Аргументи за и против смъртното наказание

А) Сплашваща роля на смъртното наказание

Б) Смъртното наказание като справедливо възмездие

В) Смъртното наказание като средство за осигуряване безопасността на обществото

Г) Смъртното наказание като икономически целесъобразна мярка

Д) Възможността за съдебна грешка

§ 3. Характеристика на смъртното наказание

Глава втора. Смъртното наказание в други държави и по международното право

§ 4. Смъртното наказание по света

А) Смъртното наказание в САЩ, Русия и Германия

Б) Смъртното наказание в Италия, Австрия и Швейцария

В) Смъртното наказание в други държави

§ 5. Смъртното наказание по международното право

§ 6. Позицията на международните научни форуми по въпроса за смъртното наказание

Глава трета. Смъртното наказание в България

§ 7. История на смъртното наказание

А) Наказателният закон от 1896 г.

Б) Извънредното наказателно законодателство в периода между двете световни войни

В) Периодът 1944–1951 г.

Г) Наказателният закон от 1951 г. и Наказателният кодекс от 1956 г.

§ 8. Смъртното наказание според действащия наказателен кодекс от 1968 г.

Глава първа. Проблемът за смъртното наказание. Определение

§ 1. Поставяне на проблема

§ 2. Аргументи за и против смъртното наказание

А) Сплашваща роля на смъртното наказание

Б) Смъртното наказание като справедливо възмездие

В) Смъртното наказание като средство за осигуряване безопасността на обществото

Г) Смъртното наказание като икономически целесъобразна мярка

Д) Възможността за съдебна грешка

§ 3. Характеристика на смъртното наказание

Глава втора. Смъртното наказание в други държави и по международното право

§ 4. Смъртното наказание по света

А) Смъртното наказание в САЩ, Русия и Германия

Б) Смъртното наказание в Италия, Австрия и Швейцария

В) Смъртното наказание в други държави

§ 5. Смъртното наказание по международното право

§ 6. Позицията на международните научни форуми по въпроса за смъртното наказание

Глава трета. Смъртното наказание в България

§ 7. История на смъртното наказание

А) Наказателният закон от 1896 г.

Б) Извънредното наказателно законодателство в периода между двете световни войни

В) Периодът 1944–1951 г.

Г) Наказателният закон от 1951 г. и Наказателният кодекс от 1956 г.

§ 8. Смъртното наказание според действащия наказателен кодекс от 1968 г.