Социално подпомагане 2024

ISBN: 978-954-28-4580-5
 • Съставител:
  Нина Гевренова
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  468
 • Година на издаване:
  2024
15,00 лв.
+

Сборникът съдържа:

 • Конституция на Република България (извлечение);
 • Закон за социално подпомагане;
 • Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • Закон за социалните услуги;
 • Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги;
 • Закон за личната помощ;
 • Закон за семейни помощи за деца;
 • Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца;
 • Закон за закрила на детето (извлечение);
 • Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето (извлечение);
 • Закон за хората с увреждания (извлечение);
 • Закон за ветераните от войните на Република България;
 • Закон за местните данъци и такси (извлечение);
 • Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет;
 • Наредба № РД-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление;
 • Подбрана практика на Върховен административен съд.