-10%

Съвременно право 1/2017

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Пламен Панайотов - Наказателноправната уредба на ЕС за противодействие на пазарната злоупотреба (Статия 1)

ДИСКУСИИ

Венцислав Л. Петров - Активната завещателна дееспособност според проекта за Закона за физическите лица и мерките за подкрепа (Статия 2)

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Маргарита Хубенова - Електронна идентификация на заявителите на административни услуги (Статия 3)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Васил Пандов - Свободно движение на удостоверения по граждански и търговски дела в Европейския съюз (Статия 4)

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Алла Благодир - Към въпроса за същността на социалното право и правото на социално осигуряване (Статия 5)

МЛАДИ АВТОРИ

Люба Цакова - Доктринални диалози в концепцията за юридическата справедливост на Томас Остеркамп (Статия 6)

Симона Велева - Защита на тайната на журналистическите източници - международни стандарти и уредба в България (Статия 7)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Симеон Гройсман - Нов учебник по обща теория на правото с автор проф. д-р Даниел Вълчев (Статия 8)

АВТОРИТЕ В БРОЯ