-10%

Съвременно право 2/2017

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Янаки Стоилов – Форми на правните принципи (Статия 1)

Георги Пенчев – Дали основните права и задължения на гражданите са принципи на правото? (Статия 2)

Методи Марков – Система на българското вещно право (Статия 3)

Иван Русчев – Гражданскоправен режим на държавните учреждения (Статия 4)

Ивайло Стайков – Изменение и прекратяване на трудовото правоотношение с нормативно установена времева зависимост на волеизявленията на страните (Статия 5)

ДИСКУСИИ

Андрей Александров – За максималния осигурителен доход и „социалните“ мотиви при регулирането му (Статия 6)

МЛАДИ АВТОРИ

Антоний Димитров – Actio Pauliana в италианската съдебна практика (Статия 7)

IN MEMORIAM

In Memoriam – проф. Владимир Петров