-10%

Съвременно право 3/2017

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Иван Русчев – Положението на бенефициера при договора в полза на трето лице. Развитие на доктрината и практиката (Статия 1)

Пламен Панайотов – Актуализираната наказателноправна уредба на ЕС за борба с тероризма (Статия 2)

Христо Христев – За отговорността на държавата за вреди, причинени на частноправни субекти от нарушения на правото на ЕС във вътрешния правен ред на Република България (Статия 3)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Александър Цеков – Великото народно събрание и процедурите за конституционна ревизия (Статия 4)

МЛАДИ АВТОРИ

Ани Митева – Обща характеристика на антидискриминационната клауза в модела на данъчна спогодба за доходите и имуществото на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (Статия 5)

Илина Дякова – Признаване на официални документи, издадени в чужбина (Статия 6)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Симеон Тасев – Ново ръководство по търговско право (Статия 7)

АВТОРИТЕ В БРОЯ